kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Selamat datang!

We zijn blij
u te mogen begroeten als bezoeker van onze verenigingsite.


Welkom op onze website!
De Vereniging Akoon of Kumpulan Akoon heet officieel "Persatuan Anak² Tounusa Hatalepu", afgekort PAT.
De letterlijke betekenis is: Vereniging voor kinderen van Tounusa Hatalepu.
Tounusa Hatalepu is de oorspronkelijke naam van het gebied op Nusalaut waar het dorp Akoon is ontstaan.
De leden van de vereniging PAT bestaan uit mensen die geboren zijn in Akoon of wiens naaste familie daarvan afkomstig is.
Een vereniging voor gezinnen en families die in Nederland leven,
die niet alleen hun onderlinge band als "Akonezen" in Nederland willen bewaren en versterken, maar ook de band met hun families in Akoon.

Ook welkom voor niet-leden!
Het bestuur van de “Kumpulan Akoon” vindt het belangrijk om iedereen via deze website de gelegenheid te bieden om kennis te maken met heden en verleden van Akoon.
Veel informatie op deze website is daarom ook voor niet-leden toegankelijk gemaakt.
Allen die belangstelling hebben voor Akoon op Nusalaut, haar geschiedenis, cultuur en bewoners, heten we hier van harte welkom.

Draag ook bij aan deze site!
Het bestuur van de “Kumpulan Akoon” biedt via deze site aan jong en oud gelegenheid om via verhalen,
foto's, muziek en filmpjes het dorpje Akoon te verkennen en de activiteiten van de Kumpulan Akoon te volgen.

Ook nodigt het bestuur bezoekers en leden graag uit deze website up-to-date en aantrekkelijk te houden, door het leveren van bijdragen.
Deze bijdragen kunnen foto's, filmpjes, geluidsfragmenten of teksten zijn, maar ook ideeën of vragen zijn welkom.
Stuur deze bijdragen op eenvoudige wijze naar de webmaster via het contactformulier webmaster.

Wel lid maar nog geen inloggegevens?
Wel lid maar nog geen inloggegevens om in te loggen op de ledenpagina?
Klik dan op de link LEDENREGISTRATIE rechtsboven op deze pagina, onder inloggen.
Als u zich via deze link registreert als lid, ontvangt u inloggegevens van de webmaster, na controle van uw bewijs van lidmaatschap.

Bent u lid en wilt u direct naar de ledenpagina?
Dan kunt u hier inloggen.

  
Klik hieronder om onze facebookpagina te bezoeken. 

Laatste nieuws

Bestuursmededeling
Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2017 in Tilburg wil het bestuur aan haar leden het volgende bekend maken:
Herkiesbaarheid van bestuursleden

Drie bestuursleden hebben besloten om zich dit jaar 2017 niet meer herkiesbaar te stellen.
Zij stellen hun functies ter beschikking!
  • Voorzitter, dhr. HZ. Tahapary.
  • Secretaris, dhr. J. Berhitu.
  • Adviseur, dhr. I. Risteruw.

Leden die zich geroepen voelen om één van deze functies te vervullen, kunnen zich opgeven bij de secretaris, dhr. J. Berhitu.

Mail: johannes.aisber@gmail.com
Tel: 0306034283

OVERLIJDENS BERICHT

Geachte leden,
 
Hedenavond, zaterdag 18 februari, is bij het bestuur P.A.T. het droevig nieuws binnengekomen van het overlijden van ons lid: bung/ oom Hendrik Nussy. 
Bij velen bekend onder de roepnaam: Endek.
In de leeftijd van 86 jaar. Wonende te Vught.
Weduwnaar van usi/tante Nel Nussy-Marwa.

Het bestuur wil, namens de kumpulan Persatuan Anak² Tounusa Hatalepu di Belanda, de kinderen, kleinkinderen en de grote familie Nussy-Marwa haar diepste medeleven betuigen met dit groot verlies.
“Elk verlies is en blijft een groot verlies!”
Wij wensen jullie allen héél veel sterkte in de komende tijd!

Nadere informatie over troostdienst en uitvaartdienst vindt u op de Ledenpagina onder Familieberichten.

Dankbetuiging familie C.A.Holle- Marwa te Culemborg
Het bestuur ontving deze dankbetuiging van de familie C.A.Holle-Marwa te Culemborg voor de getoonde blijken van medeleven. 
De kaart is tegelijk ook een Kerstgroet en Nieuwjaarswens van de weduwe van Bung Abe, mede namens haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen.
Het bestuur geeft haar goede wensen graag door aan alle leden van onze kumpulan en hoopt dat ook in de komende tijd de familie in rouw niet wordt vergeten.Bericht van het bestuur aan onze leden
Het bestuur wil onze leden informeren over de gevoerde correspondentie met het Comité Kerk Betesda in Akoon.
Op de ledenpagina vinden de leden na inloggen de informatie onder Nieuws van het bestuur

Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon Nederlands – Maleis.
Bestellen nog mogelijk!

Als u nog geen exemplaar van deze unieke uitgave bezit, grijp dan nu uw kans, klik hier voor het bestelformulier. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Op=op!
Zodra het aantal van 60 exemplaren bestelde en betaalde exemplaren is bereikt komt u bestelling op een wachtlijst voor een eventuele tweede oplage.

Over de tweetalige uitgave

Nadat de eerste druk van 50 exemplaren van het originele volledig Maleise Pelaboekje heel snel was uitverkocht is de Commissie Pelaschapboek direct aan de slag gegaan met de Nederlandse vertaling. Dat was een lastige en tijdrovende klus, waarbij de commissie hulp in mocht roepen van Tjak Risamasu uit Eibergen, die goed thuis is in het Nederlands en in Bahasa Indonesia.
De Commissie heeft samen met dhr. Tjak Risamasu de vertaling verzorgd en die voor goedkeuring en vaststelling aangeboden aan het bestuur. Onze interim-voorzitter heeft vervolgens nog eens heel kritisch naar die vertaling gekeken en deze vergeleken met de originele tekst. Na een beperkt aantal aanpassingen werd de tekst definitief vastgesteld en goedgekeurd, inclusief de vormgeving.
Daarna is het boek gedrukt in een oplage van 60 exemplaren.Het fraai uitgevoerde boek kost 20 euro. Het is gedrukt op een liggend A4 formaat, waarbij de in het Nederlands vertaalde zinnen op de rechterhelft van de bladzijde staan en op de linkerhelft, op dezelfde hoogte, de originele zinnen in het Bahasa Indonesia staan afgedrukt.
Hier ziet u de omslag van de tweetalige uitgave Pelaschap Akoon; Nederlands-Maleis.

50% Korting voor leden die eerder al de eerste Maleise  uitgave kochten!

Leden die de eerste uitgave van het Pelaschap-boekje hebben gekocht, komen in aanmerking voor een korting van 50 %.
Ze betalen maar 10 euro, want hen is een Nederlandse vertaling in het vooruitzicht gesteld, die op de website zou worden geplaatst.
Om verschillende redenen ziet het bestuur echter wel af van plaatsing van de Nederlandse en Maleise tekst op de ledenpagina van de website.
Om die leden niet teleur te stellen ontvangen ze dus deze tweede uitgave met hoge korting!
Op het bestelformulier kunt u aangeven dat u de eerste uitgave hebt gekocht. Onze commissielid Hanoch Tahapary zal dit controleren en verleent u bij goedkeuring deze korting.

Herkomst van het Pelaboekje
Tijdens de jaarvergadering van 2012 onthulde onze oud-voorzitter, Dick Tahapary, het bestaan van een Pela van Akoon.
Hij ontving tijdens zijn bezoek aan Ambon een officieel document waarin alle details van deze Pelaschap beschreven zijn.
Hij overhandigde dit unieke en waardevolle document aan het bestuur, met de suggestie het onder de leden te verspreiden en de opbrengst te bestemmen voor de geldwerving ten behoeve van de Bethesda-Kerk
Na een aarzelend en afwachtend begin van intekening op 100 exemplaren werd een manier gevonden om over te kunnen gaan op het drukken van een oplage van 50 exemplaren zonder dat de stuksprijs boven de 20 euro zou uitkomen.
De uiteindelijke verkoopprijs bedroeg slechts €17,50 inclusief verzendkosten en een bijdrage voor de nieuwbouw van de Betehesda-kerk!
Het professioneel gedrukt boekje is nagenoeg gelijk aan het origineel, het is uitgevoerd op A5-formaat, met een omvang van 80 pagina’s.

Ook intekenen mogelijk voor een HERDRUK van het ORIGINELE PELASCHAP-BOEKJE!
Het bestuur krijgt regelmatig vragen of er nog exemplaren te koop zijn van de eerste uitgave, het unieke boekje dat een zo exact mogelijke kopie is van het origineel. Om onze leden tegemoet te komen is besloten om tot herdruk over te gaan als op 25 exemplaren is ingetekend. Momenteel (juni 2015) is nog maar op enkele exemplaren ingetekend en is herdruk nog niet aan de orde.
De prijs blijft € 17,50.
Klik
hier voor de intekenlijst van deze herdruk.
Hier ziet u een afbeelding van de kaft van dit unieke boekje.

Plaats en datum Algemene Ledenvergadering
(Rapat Umum) en Pesta Akoon 2017 bekend: Zaterdag 27 mei 2017.
Het bestuur van PAT is blij  dat ze nu al  de datum en de plaats kan melden voor de Algemene Ledenvergadering en het Akoonfeest van 2017
Via onze penningmeester I., Lotje Hinoke-Mailoa, heeft het bestuur bericht ontvangen dat Tilburg ons in 2017 gastvrij zal ontvangen!

Datum: (onder voorbehoud) zaterdag 27 mei 2017.
Locatie: Stichting Matarumah Maluku.
Adres : Azuurweg 45/ A, 5044 KA te Tilburg
Noteer al vast deze belangrijke datum!
We wensen Comité Tilburg al vast veel plezier toe met de voorbereidingen 
Marum bedankt!
Comité Marum, bedankt voor de zeer geslaagde Akoondag!
  • de goede Rapat Umum 2016,
  • het prachtige Asalku-programma van Comité Marum, met heel veel mooie, ontroerende, grappige en leerzame momenten,
  • de spannende lelang,
  • het daverende Akoonfeest,
  • en nog veel meer.....!

Op de media-pagina kunt u foto-albums en filmpjes bekijken

Vergeet u niet uw eigen foto's en filmpjes aan ons te sturen? 
Als u daarbij wat hulp nodig hebt, stuur dan even een berichtje naar de webmaster.
Zonder uw hulp komt er immers geen levendige en interessante website. 
Alvast bedankt!


Nieuw op de website!
Thema ADZALKU nu op de LEDENPAGINA!

Er is een begin gemaakt met de speciale ledenpagina Adzalku.
Log in en bekijk het eerste resultaat. 
Alle Adzalku-verhalen van de voorbije jaarvergaderingen zullen hier binnenkort te vinden zijn.
Heeft u suggesties of commentaar? Laat het ons weten!

Bericht van het bestuur aan onze leden

Toegezegde bijdrage van onze leden voor de nieuw te bouwen
Bethesda-kerk te Akoon.

Geachte leden,
Hierbij danken we alle leden die hun toegezegde bijdrage hebben voldaan.
We roepen alle leden die dit nog niet (helemaal) hebben gedaan, dit ook te doen, zodat in onze jaarvergadering van 2015 het toegezegde bedrag is ontvangen.
Een uitgebreide toelichting op dit verzoek vinden de leden op de ledenpagina in de rubriek: Nieuws van uit het bestuur.
Ook ontvangt u als lid hierover een extra nieuwsflits per mail.

Bij voorbaat onze dank.

Het bestuur,

Namens deze,

J.Berhitu,
Secretaris

Bericht van het bestuur bestemd voor alle sympatisanten van Akoon


Aan alle nazaten met als afkomst Akoon en alle andere sympatisanten van Akoon, die geen lid zijn van onze kumpulan P.A.T.

In bijgaande brief leest u meer over ons verzoek om een geldelijke bijdrage in de kosten voor de nieuw te bouwen Bethesda-kerk in Akoon.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage, waarbij geldt: "Vele kleintjes maken een grote"!

Het bestuur,

Namens deze,

J.Berhitu,
Secretaris

Eerste geldbedrag overhandigd voor nieuwe Bethesda-kerk Akoon

Bericht van onze voorzitter Herman Tahapary

Tijdens mijn verblijf op Akoon heb ik op 2 november 2012 de sumbangan en de begeleidende brief van PAT uit Holland aan de Panitia Pembangunan Gedung Geredja Akoon overhandigd aan de secretaris Izaak Tahapary (zie foto).
Daags erna heb ik een dankbrief , het prospectus en een resumé van het onderzoek naar de gesteldheid van de geredja, dat is uitgevoerd door bouwdeskundigen uit Ambon, ontvangen voor PAT.
Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2013 te Moordrecht is dit met de aanwezige leden uitvoerig besproken.Weersverwachting
Ambon
Meer weer in Ambon
 
 
 
Free Counters
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu