kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Selamat datang! Welkom op van onze verenigingsite.
Deze website is van de PAT, de vereniging voor voor gezinnen en families die in Nederland leven, maar die geboren zijn in Akoon of wiens naaste familie daarvan afkomstig is.
Een vereniging  die niet alleen hun onderlinge band als "Akonezen" in Nederland willen bewaren en versterken, maar ook de band met hun families in Akoon.
Akoon is een van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut, dat is gelegen in de provincie Maluku van Indonesië. 


Klik hieronder op "pagina leuk vinden" om onze facebook-pagina te volgen.
Klik op "Kumpulan Akoon-PAT " om onze facebookpagina direct te bezoeken.
Nog geen lid? 
Meldt u aan via de link naar de Ledenregistratie hiernaast!

Bent u lid en wilt u direct naar de ledenpagina?
Dan kunt u hier inloggen.
  

Laatste nieuws

Datum en plaats Rapat&Pesta 2018 bekend!
Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat de plaats en datum van de Algemene Jaarvergadering en het jaarlijks Akoonfeest bekend is!
In overleg met het organiserend het comité is de datum vastgesteld op 2 juni 2018 en de plaats van samenkomst is Vaassen.
Nadere mededelingen zullen volgen.
We wensen het Comité Vaassen van harte succes toe met alle voorbereidingen!
Noteer deze datum alvast in uw/ jouw agenda!

Uitnodiging en Flyer Pesta Akoon 2018
Het bestuur ontving een prachtige flyer van Comite Vaassen, verantwoordelijk voor de organistatie van Rapat& Pesta Akoon 2018.
Het belooft weer een feest als vanouds te worden, zeker met de medewerking van "Remmen los"!
Leden ontvangen binnenkort bericht over het vooraf bestellen van kaarten.
Aanmelden via het mailadres op de flyer kan natuurlijk ook, zeker voor niet-leden/introducees.
Hier kunt u de flyer bekijken en afdrukken. Ophangen in uw wijk is natuurlijk prima!
Nieuwsbrief december 2017 is hier te lezen met daarin:
A: Nieuws uit het bestuur:
1. Nieuw bestuur
2. Plaats en datum Jaarvergadering en Akoonfeest 2018
B: Nieuws uit de Commissie Website
1. Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
2. Nieuw op de website:
   a. Akoon gezien vanuit een drone
   b. Nieuwe Ledenlijst op Ledenpagina
3. Stand van zaken restyling website
4. Stand van zaken Facebookpagina
Nieuwe bestuurssamenstelling PAT

Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26 november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november j.l. in Wierden is, in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast het tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al benoemde bestuurslid, mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, ook Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon worden geheten.
Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018, bestaan uit de vier onderstaande personen:

Ÿ  Voorzitter: Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg
Ÿ  Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel
Ÿ  Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda
Ÿ  Penningmeester 2 & Vicevoorzitter:
Hanoch Tahapary uit Wierden

Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris nog terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
Leden kunnen bij al hun vragen rond Duka en/of opmerkingen en suggesties vanaf heden terecht bij de nieuw voorzitter en de nieuwe secretaris.
(Als leden het Contactformulier secretaris bestuur op deze website gebruiken, dan komt dit bericht automatisch bij hen terecht.)
Op de Ledenpagina vindt u de adresgegevens van het nieuwe bestuur.

We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe bij hun werk voor onze kumpulan.
Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.
Akoon vanuit een drone!
Via de facebookpagina van onze zusterorganisatie in Jakarta ontvingen we een hele mooie opname van Akoon uit de lucht, gemaakt door Obeth Wattimena.
Bekijk het op Akoon nu 
Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
In december 2016 werd aan de Bapak Radja een brief met 8 vragen overhandigd.
Door erg drukke werkzaamheden en gebrekkige communicatiemogelijkheden duurde het lang maar nu is hier toch zijn uitgebreide reactie. 
Lees het hier op onze pagina Nieuws vanuit Akoon Nusalaut.
Nieuwe ledenlijst op Ledenpagina
Leden kunnen na inloggen op de Ledenpagina de actuele ledenlijst raadplegen.
Foto's Rapat&Pesta 2017 online!
De fotoreportage Rapat&Pesta Akoon 2017 van het Comité Tilburg staat nu online!
De Algemene Ledenvergadering en het Akoonfeest van 27 mei 2017 te Tilburg ligt al weer een tijd achter ons maar de foto's waren tot nu toe helaas nog niet te zien door
ziekte van fotograaf Laurens Pattipeilohy. 
Gelukkig kunt u ondanks de vertraging nu toch de mooie foto's bekijken via deze link op onze fotopagina.

Heb jij ook foto's of filmpjes gemaakt, stuur ze ons! 
Of plaats ze zelf direct op onze facebookpagina!
Thema ADZALKU nu op de LEDENPAGINA!

Op de Ledenpagina staat al weer een jaar een speciale Adzalku-pagina.
Daar worden de Adzalku-verhalen gepubliceerd, die vanaf 2006 op een Algemen Ledenvergadering zijn gepresenteerd.
Nog niet alle verhalen zijn teruggevonden en ook wachten enkele verhalen nog op goedkeuring door de betreffende families.
Toch zijn er ondertussen al 5 verhalen geplaatst, die het meer dan waard zijn om gelezen en bekeken te worden.
Deze verhalen zijn ook voor onze leden erg geschikt om aan de kinderen,kleinkinderen en directe familie door te vertelen.
Dus leden, aarzel niet maar pak uw gebruikersnaam en wachtwoord er bij en bezoek de Adzalku-pagina eens.
Heeft u suggesties of commentaar? Laat het ons weten!
Bestuur ontvangt nieuws over de Bethesda-kerk van Akoon.
Het bestuur van PAT heeft een brief ontvangen van het Comité Pembangunan Gereja Bethesda met daarin nieuws over de Betehsda-kerk. 
Op de webpagina Nieuws uit kumpulan Akoon kunt u lezen wat de inhoud is van deze brief aan onze leden.
 
Afscheid secretaris Ais Berhitu.

Onderstaand filmpje van 27 mei j.l. in Tilburg, toont het afscheid van onze secretaris door bestuurslid Lotje Hinoke, 
die namens het bestuur, aan Ais als afscheidscadeau een vulpen met inscriptie overhandigde.
In het filmpje horen we Ais nog een grapje maken over de inscriptie op de vulpen, toen hij zei: "Wie schrijft die blijft"
De werkelijke inscriptie is: "J. BERHITU P.A.T. 2017"
Na zijn korte maar ontroerende afscheidsspeech kreeg hij een welverdiend applaus van alle aanwezigen.
 
"Ais, geweldig bedankt voor de vele, vele jaren trouwe arbeid voor onze kumpulan PAT!"

Kijktip: Druk eerst op het vierkantje in de besturingsbalk (volledig scherm) onder het YouTube-filmpje en dan pas op afspelen!

Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon Nederlands – Maleis. Bestellen nog mogelijk!
Lees hier meer!


Bericht van het bestuur aan onze leden
Het bestuur wil onze leden informeren over de gevoerde correspondentie met het Comité Kerk Betesda in Akoon.
Op de ledenpagina vinden de leden na inloggen de informatie onder Nieuws van het bestuur

Bericht van het bestuur aan onze leden

Toegezegde bijdrage van onze leden voor de nieuw te bouwen
Bethesda-kerk te Akoon.

Geachte leden,
Hierbij danken we alle leden die hun toegezegde bijdrage hebben voldaan.
We roepen alle leden die dit nog niet (helemaal) hebben gedaan, dit ook te doen, zodat in onze jaarvergadering van 2015 het toegezegde bedrag is ontvangen.
Een uitgebreide toelichting op dit verzoek vinden de leden op de ledenpagina in de rubriek: Nieuws van uit het bestuur.
Ook ontvangt u als lid hierover een extra nieuwsflits per mail.

Bij voorbaat onze dank.

Het bestuur,

Namens deze,

J.Berhitu,
Secretaris

Bericht van het bestuur bestemd voor alle sympatisanten van Akoon


Aan alle nazaten met als afkomst Akoon en alle andere sympatisanten van Akoon, die geen lid zijn van onze kumpulan P.A.T.

In bijgaande brief leest u meer over ons verzoek om een geldelijke bijdrage in de kosten voor de nieuw te bouwen Bethesda-kerk in Akoon.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage, waarbij geldt: "Vele kleintjes maken een grote"!

Het bestuur,

Namens deze,

J.Berhitu,
Secretaris

Eerste geldbedrag overhandigd voor nieuwe Bethesda-kerk Akoon

Bericht van onze voorzitter Herman Tahapary

Tijdens mijn verblijf op Akoon heb ik op 2 november 2012 de sumbangan en de begeleidende brief van PAT uit Holland aan de Panitia Pembangunan Gedung Geredja Akoon overhandigd aan de secretaris Izaak Tahapary (zie foto).
Daags erna heb ik een dankbrief , het prospectus en een resumé van het onderzoek naar de gesteldheid van de geredja, dat is uitgevoerd door bouwdeskundigen uit Ambon, ontvangen voor PAT.
Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2013 te Moordrecht is dit met de aanwezige leden uitvoerig besproken.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu