Nieuws uit Kumpulan Akoon - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws uit Kumpulan Akoon

Nieuws

Nieuws uit de Kumpulan Akoon
Op deze pagina kunt u nieuws lezen over wat er binnen de Kumpulan Akoon gebeurt of staat te gebeuren.
Hier vindt u in elk geval de flyer van het Comité Rapat en Pesta.
Ook kunt u hier de nieuwsbrieven vinden vanuit de Commissie Website naar de leden.
Nieuwsbrieven en nieuwsberichten van voorgaande verenigingsjaren worden in het nieuwsarchief geplaatst.

Nieuws uit verenigingsjaar 2017-2018

Nieuwsbrief 1 december 2017
Hier kunt u de Nieuwsbrief van 1 december openen en lezen met daarin de volgende onderwerpen:

A: Nieuws uit het bestuur:
1. Nieuw bestuur
2. Plaats en datum Jaarvergadering en Akoonfeest 2018

B: Nieuws uit de Commissie Website
1. Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
2. Nieuw op de website:
a. Akoon gezien vanuit een drone
b. Nieuwe Ledenlijst op Ledenpagina
3. Stand van zaken restyling website
4. Stand van zaken Facebookpagina
---------------------------------------------------------------------------------
November 2017
Datum en plaats Rapat&Pesta 2018 bekend!
Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat de plaats en datum van de Algemene Jaarvergadering en het jaarlijks Akoonfeest bekend is!
In overleg met het organiserend het comité is de datum vastgesteld op 2 juni 2018 en de plaats van samenkomst is Vaassen
Nadere mededelingen zullen volgen.
We wensen het Comité Vaassen van harte succes toe met alle voorbereidingen!
Noteer deze datum alvast in uw/ jouw agenda!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Oktober 2017: Bestuur ontvangt nieuws over de Bethesda-kerk van Akoon.
Het bestuur van PAT heeft een brief ontvangen van het Comité Pembangunan Gereja Bethesda met daarin nieuws over de Betehsda-kerk. 
Hieronder kunt u lezen wat de inhoud is van deze brief aan onze leden.
Deze brief is een vervolg van de brief die het bestuur van PAT ontving in februari 2016. (Zie Nieuws uit verenigingsjaar 2015-2016.)

Aan alle leden van onze perkumpulan P.A.T. in Nederland.
Onderwerp: Bethesda-kerk te Akoon.
Op 30 september 2017 heeft onze voorzitter a.i., Herman Tahapary, een brief ontvangen uit Akoon, afkomstig van het comité Pembangunan Gereja Bethesda te Akoon.
Deze brief, gedateerd op 22 augustus 2017, is door dhr. Jimmy Tahapary uit Wormerveer meegenomen vanuit Akoon en is door hem aan de voorzitter a.i. overhandigd met het verzoek van het comité om de inhoud van de brief aan onze Akoonleden door te geven.
Kern van de inhoud is dat in januari 2017 het besluit is genomen dat de oude kerk Bethesda gesloopt zal worden en er een nieuwe kerk gebouwd zal worden.
Voor verdere ondersteuning of informaties, dient het bestuur van PAT contact op te nemen met het comité Bethesda, dat in Ambon is gevestigd.
De brief is ondertekend door de voorzitter Ph. Tahapary, secretaris I.J. Tahapary en namens de kerk, voorzitter, dominee, mevrouw. Y.F.M. Pattiwaellapia.
Bij dezen geeft het bestuur dit bericht door aan de leden.
 Het bestuur P.A.T. di Belanda.
 
Augustus 2017: Dringende oproep aan al onze leden! Het bestuur heeft dringend versterking nodig!
Als u ook maar enigszins kunt, meldt u dan vandaag nog aan.
Er zijn met directe ingang minimaal twee nieuwe bestuursleden nodig om de voortgang van onze kumpulan te waarborgen!
 
Bent u zelf niet in staat om een bestuurslid te zijn maar heeft u wel iemand op het oog, doe dan een voordracht!
Bel de waarnemend voorzitter Herman Tahapary:
0592-398432 of mail hem: hztahapary@gmail.co
Tijdens de Rapat Umum van dit jaar in Tilburg is zowel de voorzitter als de secretaris afgetreden.
Ondanks een dringende oproep aan de daar aanwezige leden heeft niemand zich toen gemeld om met directe ingang de openvallende bestuursplaatsen in te nemen.
Ook een herhaalde oproep via de website en de nieuwsflits leverde tot nu toe geen resultaat op.
Na het plotselinge overlijden van de vicevoorzitter en secretaris, Connie Tahapary, klemt des te meer, dat het bestuur incompleet is. 
Dankzij de grote bereidwilligheid van de al afgetreden voorzitter, om tijdelijk de bestuurstaak van voorzitter waar te nemen en de bereidheid van de al afgetreden secretaris om het bestuur in deze situatie ondersteuning te bieden, is de voortgang nu nog gewaarborgd.
Het is duidelijk dat deze situatie niet al te lang meer kan duren, daarom vragen we onze leden om zichzelf vandaag de vraag te stellen; wat kan en wil ik betekenen voor onze kumpulan?
Bestuurslid zijn vraagt inzet en betrokkenheid, maar er worden zeker geen buitengewone eisen aan een bestuurslid gesteld, dus twijfel niet te zeer aan u zelf. De kumpulan heeft u nu nodig!
 
Bel de waarnemend voorzitter Herman Tahapary:
0592-398432 of mail hem: hztahapary@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------
Juni 2017:  Nieuwe bestuurssamenstelling en tijdelijke functieverdeling bestuur P.A.T.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei j.l. in Tilburg werd het belangrijke agendapunt Bestuurssamenstelling behandeld.
Hier kunt u lezen wat werd besloten en hoe de tijdelijke functieverdeling nu is afgesproken in het huidige, incomplete bestuur.
Het bestuur doet opnieuw een dringende oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een plek in het bestuur.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu