Nieuwsarchief - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsarchief

Nieuws
Nieuwsarchief
Op deze pagina vindt u het nieuws dat op onze website is verschenen in voorgaande verenigingsjaren.

Nieuws uit verenigingsjaar 2016-2017
Kerst- en Nieuwjaarswensen
Het bestuur van onze kumpulan PAT stuurt U allen deze wens.
Klik hier om de kaart af te drukken.

Plaats en datum Algemene Ledenvergadering
(Rapat Umum) en Pesta Akoon 2017 bekend!
Het bestuur van PAT is blij dat ze nu al de datum en de plaats kan melden voor de Algemene Ledenvergadering en het Akoonfeest van 2017
Via onze penningmeester I., Lotje Hinoke-Mailoa, heeft het bestuur bericht ontvangen dat Tilburg ons in 2017 gastvrij zal ontvangen!

Datum: (onder voorbehoud) zaterdag 27 mei 2017.
Locatie: Stichting Matarumah Maluku.
Adres : Azuurweg 45/ A, 5044 KA te Tilburg
Noteer al vast deze belangrijke datum.
We wensen Comité Tilburg al vast veel plezier toe met de voorbereidingen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws uit verenigingsjaar 2015-2016
Programma Algemene ledenvergadering en jaarfeest 18 juni 2016 te Marum

Wilt u de uitnodiging en het programma afdrukken?  Hier kunt u de uitnodiging en het programma in het Nederlands lezen en afdrukken. 
Hier kunt u de Maleise versie lezen en afdrukken.

20 april 2016: Poster Pesta Akoon 18 juni 2016 Marum

Het bestuur van PAT ontving van Comité Marum deze mooie poster van het snel naderende Akoon-feest!
Druk hem af en deel het nieuws met Akonezen en vrienden van Akoon!
Reserveer 18 juni voor onze jaarvergadering en/of Akoon feest!

27 februari 2016 Nieuws uit het bestuur.
 1.          Brief uit Akoon.
Op 19 februari 2016 heeft onze voorzitter dhr. H.Z. Tahapary een brief ontvangen uit Akoon die aan hem persoonlijk is overhandigd door Ray Tahapary uit Arnhem, die in Akoon is geweest.
Afzender: Het comité Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GPM Akoon.
Gericht aan de leden van kumpulan P.A.T. in Nederland.
Ondertekend door: de voorzitter dhr.  Ph. Tahapary en de secretaris I.J. Tahapary.
Klik hier voor de fotokopie van deze in het Maleis geschreven brief.
 
Kort samengevat in het Nederlands:
Het comité wil de leden van kumpulan P.A.T op de hoogte stellen, dat het eerder genomen besluit om op 29 november 2015 met de sloop van de oude kerk te beginnen, geen doorgang kan vinden.
 • Reden: Héél veel leden van de kerk GPM Akoon zijn tegen de sloop.
Het comité neemt daarom nu niet de verantwoording op zich om daaraan toch te beginnen.
Het comité wacht eerst het resultaat af van de binnenkort te houden bijeenkomst.
 
2.         Overnachtingsregeling Marum.
Het Comité Algemene Ledenvergadering Marum 2016 geeft te kennen, dat leden die dat wensen, gebruik kunnen maken van een speciale overnachtingsregeling die door het comité is geregeld bij:
 Van der Valk Hotel Drachten
Adres: Lavendelheide 4. Postcode: 9202 PD te Drachten.
https://www.hoteldrachten.nl
Het hotel ligt op ± 15 km afstand van de Stichting Bunga Pala te Marum.
 Inhoud van de Speciale Aanbieding:
2- persoonskamer, incl. ontbijt, voor €35, - p.p. per nacht.
(Voor een 1- persoonskamer komt er een toeslag bij van €25, - p.p. per nacht.
 Men dient zelf contact op te nemen met Hotel Van der Valk.
Gaarne tijdig reserveren want vol = vol.
 De afspraak is gemaakt tussen Debby Manusiwa en Marian de Boer (hoofd van de receptie)
Bij reservering de code: “Kumpulan Akoon” vermelden
 • Telefoonnummer Hotel: 0512- 520705
 • Of mailadres: info@drachten.valk.nl.
 N.B.Het comité Marum of het bestuur P.A.T is niet aansprakelijk voor uw reserveringen,
omdat de betaling
 rechtstreeks naar de Booking- office gaat van Van der Valk Hotel Drachten.
 

12 November 2015 Nieuws uit het bestuur.
A.                  Uit de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2015
Op de Algemene Ledenvergadering Den Helder 20 juni 2015 zijn uit het bestuur getreden en hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld:
 • Voorzitter mevrouw Mien Tahapary uit Alkmaar.
Heeft haar functie al neergelegd op 6 december 2014. Wegens haar gezondheid.
Ze mocht aanblijven tot aan de Ledenvergadering Den Helder als bestuurslid zonder functie.
Onze vice voorzitter Herman Tahapary uit Assen heeft in deze korte periode haar taak weer overgenomen als waarnemend voorzitter.
 • Secretaris 2 de heer Rowdy Tehupuring uit Maarssen.
De twee bestuursfuncties zijn vacant.
 
Gedurende de ledenvergadering hebben zich geen leden aangemeld voor deze 2 functies.
Waarnemend voorzitter Herman Tahapary heeft al besloten om in de eerst komende bestuursvergadering de bestuurstaken intern te bespreken en te verdelen.
Na de ledenvergadering heeft zich echter aangemeld mevrouw Constanssa Tahapary uit Schiedam.
 
B.                  Uit de Eindejaarsvergadering van het bestuur van 8 november 2015
Op zondag 8 november j.l. heeft het bestuur P.A.T. haar eindejaars vergadering te Nieuwegein gehouden.
Afwezig. Penningmeester 2 de heer Hanoch Tahapary uit Almelo.
                Na intern beraad door de overige bestuursleden en onze adviseur, de heer Isaak Risteruw,
                zijn de bestuurstaken  als volgt ingedeeld:
                Het bestuur P.A.T.:
•        De heer H. Z. Tahapary uit Assen.      -  Voorzitter.
•        Mevrouw C. Tahapary uit Schiedam.   -  Vice voorzitter.
•        De heer J. Berhitu uit Nieuwegein.      -  Secretaris.
•        Mevrouw Ch. Hinoke- Mailoa uit Breda -  Penningmeester 1.
•        De heer Han Tahapary uit Wierden.      -  Penningmeester 2.
 
Als adviseur van het bestuur blijft de heer Isaak Risteruw uit Groningen.
Het bestuur acht op het ogenblik niet  nodig de vacature van  Secretaris 2  in te vullen.
 
C.                  AFTREEDROOSTER.
Aan de hand van bovenstaande bestuursinvulling heeft secretaris een nieuw schema opgezet. (Onder voorbehoud.)
 2016.   Penningmeester 2.
2017.   Secretaris 1.
            Penningmeester 1.
2018.   Voorzitter.
2019.   Vice voorzitter.
            Penningmeester 2.
 Het schema begint daarna van voren af aan. Mits er sprake is van:
Aftredend en Herkiesbaar.
Een adviseur is geen bestuurslid! Blijft functioneren totdat hij zelf besluit om zijn functie neer te leggen.
        Is er echter sprake van een tussentijds aftreden van één of meer bestuursleden, buiten dit schema om, dan is het de taak van de secretaris om een geheel nieuw schema op te zetten!
        Voorzitter moet dit ook in acht nemen.
        Voor de gang van zaken betreffende het bestuur zie STATUTEN P.A.T.: ARTIKEL II.
 
Nieuws uit verenigingsjaar 2014-2015

Juni 2015 Bedankbrief van Sandra Tutupary
De bedankbrief van Sandra kunt u hier nalezen.

April 2015  
Flyer Comite Den Helder Hier kunt u de flyer van het Comite Den Helder  bekijken en eventueel afdruken.

Maart 2015 Nieuwsbrief nummer 8
In deze nieuwsbrief een aantal belangrijke meddelingen vanuit het bestuur:
 • Algemene ledenvergadering/ Rapat Umum 2015
 • Bestelling tweetalige uitgave Pelaschap Akoon
 • Herman Z Tahapary opnieuw waarnemend voorzitter
 • Presentatie Inhuldiging nieuwe Bapak Radja op website
 • Aftreedschema Bestuur
 • Lees hier de nieuwsbrief

  December 2014 BERICHT VAN UIT HET BESTUUR.
  Aftreden voorzitter.
  Namens het bestuur wil ik doorgeven, dat mevrouw Mien Tahapary haar functie als voorzitter per 11 december 2014 heeft neergelegd; na telefonisch overleg met de vice voorzitter, de heer Herman Z. Tahapary.
  Wegens gezondheidsproblemen kan ze het voorzitterschap niet meer naar behoren uitoefenen om onze kumpulan PERSATUAN ANAK²  TOUNUSA te leiden.
  Ze heeft gekozen voor haar gezondheid en wil hier eerst aan werken.
  Het bestuur respecteert haar besluit!
  Wel zal ze nog aanblijven als bestuurlid tot de komende Algemene Ledenvergadering 2015.
  Ze zal haar opdracht omtrent “De Jongeren Akoön” eventueel nog tot een goed einde willen volbrengen.
  Het voorzitterschap zal nu waargenomen worden door de vice voorzitter.
  Wederom als voorzitter ad interim tot aan de komende ledenvergadering 2015.
  Het bestuur P.A.T.
  Namens deze,
  De heer J. Berhitu.
  Secretaris1 P.A.T

  Juni 2014 Berichtgeving vanuit het bestuur.
  Ter kennisgeving aan alle leden.

  Na de Algemene Ledenvergadering 14 juni 2014 te Wierden heeft de voorzitter ad interim de heer H.Z.Tahapary te Assen, het voorzitterschap weer overgedragen aan de voorzitter mevrouw J.E. Tahapary te Alkmaar.
  Dit betekent de heer H.Z. Tahapary weer zal functioneren als vice voorzitter, na twee jaar als waarnemend voorzitter de kumpulan  te hebben geleid!
  Als bestuur willen we Herman dan ook hartelijk danken voor zijn goede leiding in het voorzitten van de afgelopen twee Algemene Ledenvergaderingen, te weten: Moordrecht 2013 en Wierden 2014.
  We wensen Mien heel veel succes bij haar voorzitterschap, maar boven alles wensen we haar een zeer goede gezondheid toe!
  De bestuurs- samenstelling ziet er dan als volg uit:

  Voorzitter  mevrouw J.E. Tahapary te Alkmaar.
  Vice voorzitter de heer H. Z. Tahapary te Assen.
  Secretaris 1  de heer J. Berhitu te Nieuwegein.
  Secretaris 2  de heer R.W. Tehupuring te Maarssen.
  Penningmeester 1 mevrouw Ch. Hinoke- Mailoa te Breda
  Penningmeester 2 de heer Han. Tahapary te Wierden
  Adviseur  de heer I. Risteruw te Groningen.

  Met vriendelijke groet.
  Namens het bestuur P.A.T.

  Secretaris.
  De heer J. Berhitu

  Nieuws uit verenigingsjaar 2012-2013
  Nieuwsbrief nummer 6 toegezonden op 15 december 2013, kunt u  hier openen en lezen. 
  Nieuwsbrief nummer 5, toegezonden op 14 mei2013, kunt u  hier openen en lezen. 
  Flyer Comité Rapat en Pesta Moordrecht 8 juni 2012

  Klik hievoor de flyer
  Nieuwsbrief nummer 4; maart 2013
  Nieuwsbrief nummer 4, toegezonden op 25 maart 2013, kunt u hier openen en lezen. 

  Nieuwsbrief nummer 3 Commissie Website
  Nieuwsbrief nummer 3, toegezonden in november 2012 kunt u hier openen  en lezen.

  Nieuws uit verenigingsjaar 2011-2012

  Flyer Comité Rapat en Pesta Opheusden 23 juni 2012

  Verslag Feestavond  4 juni 2011 Vaassen  Nieuws uit verenigingsjaar 2010-2011

  Nieuwsbrieven Commissie website
  Klik  hier voor Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2011.

  Nieuws Comité Vaassen
  Klik  hier voor het programma van Rapat en Pesta 2011

  Nieuws uit verenigingsjaar 2009-2010
  Nieuwsbrieven Commissie website
  Klik hier voor Nieuwsbrief nr.1 van mei 2011.

  Nieuws Comité Maarssen
  Klik hier voor de flyer van Comité Maarssen

  Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu