Archief bestuurssamenstelling - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Archief bestuurssamenstelling

Kumpulan

Archief bestuurssamenstelling

20 juni 2017
Nieuwe bestuurssamenstelling en tijdelijke functieverdeling bestuur P.A.T. vanaf 20 juni 2017
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei j.l. werd afscheid genomen van bestuurslid Ais Berhitu, jarenlang secretaris van onze kumpulan.
Ook werd afscheid genomen van bestuurslid Herman Tahapary, die voorzitter was.
Bestuurslid Lotje Mailoa was ook aftredend maar zij heeft een nieuwe termijn aanvaard.
De heer Isaak Risteruw,adviseur van het bestuur, nam ook afscheid van het bestuur.

Omdat zich voorafgaande aan de jaarvergadering geen nieuwe bestuursleden hadden gemeld en dit ook tijdens de vergadering aanvankelijk niet het geval was, 
werd op de scheidend voorzitter een dringend beroep gedaan om als waarnemend voorzitter de vacante bestuursplaats voorlopig te blijven vervullen. 
Scheidend voorzitter Herman Tahapary heeft daarin na lang aarzelen toegestemd, met de uitdrukkelijke aantekening dat dit waarnemerschap eindigt op 1 januari 2018.

Mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary zal vanaf januari 2018 toetreden tot het bestuur.

Binnen het huidige incomplete bestuur zijn de functies voorlopig als volgt verdeeld:
·         Penningmeester 1 - Lot Mailoa
·         Penningmeester 2 - Hanoch Tahapary
·         Vicevoorzitter & Secretaris Conny Tahapary (dubbelfunctie)
·         Waarnemend voorzitter HZ. Tahapary. (tot eind 2017)

Het bestuur herhaalt hierbij haar dringende oproep aan onze leden om zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Een  mailtje is genoeg!

Bellen naar de waarnemend voorzitter Herman Tahapary kan ook! Telefoon 0592398432.
-------------------------------------------------------------------
8 november 2015
Samenstelling nieuw bestuur en functieverdeling P.A.T. vanaf 8 november 2015

Op zondag 8 november 2015 heeft het bestuur P.A.T. haar eindejaars vergadering te Nieuwegein gehouden.
Afwezig. Penningmeester 2 de heer Hanoch Tahapary uit Almelo.
                Na intern beraad door de overige bestuursleden en onze adviseur, de heer Isaak Risteruw,
                zijn de bestuurstaken  als volgt ingedeeld:
                Het bestuur P.A.T.:
•        De heer H. Z. Tahapary uit Assen.                                          -  Voorzitter.
•        Mevrouw C. Tahapary uit Schiedam.                                     -  Vice voorzitter.
•        De heer J. Berhitu uit Nieuwegein.                                        -  Secretaris.
•        Mevrouw Ch. Hinoke- Mailoa uit Breda               .                -  Penningmeester 1.
•        De heer Han Tahapary uit Wierden.                                      -  Penningmeester 2.
 
Als adviseur van het bestuur blijft de heer Isaak Risteruw uit Groningen.
Het bestuur acht op het ogenblik niet  nodig de vacature van  Secretaris 2 in te vullen.
 ----------------------------------------------------------------------
                  AFTREEDROOSTER.
Aan de hand van bovenstaande bestuursinvulling heeft secretaris een nieuw schema opgezet. (Onder voorbehoud.)
 
2016.   Penningmeester 2.
2017.   Secretaris 1.
            Penningmeester 1.
2018.   Voorzitter.
2019.   Vice voorzitter.
            Penningmeester 2.
 
Het schema begint daarna van voren af aan. Mits er sprake is van:
Aftredend en Herkiesbaar.
Een adviseur is geen bestuurslid! Blijft functioneren totdat hij zelf besluit om zijn functie neer te leggen.
 
•        Is er echter sprake van een tussentijds aftreden van één of meer bestuursleden, buiten dit schema om, dan is het de taak van de secretaris om een geheel nieuw schema op te zetten!
•        Voorzitter moet dit ook in acht nemen.
•        Voor de gang van zaken betreffende het bestuur zie STATUTEN P.A.T.: ARTIKEL II.
--------------------------------------------------------------------
11 december 2014
Samenstelling nieuw bestuur en functieverdeling P.A.T. vanaf 11 december 2014

BERICHT VAN UIT HET BESTUUR.

Aftreden voorzitter.

Namens het bestuur wil ik doorgeven, dat mevrouw Mien Tahapary haar functie als voorzitter per 11 december 2014 heeft neergelegd; 
na telefonisch overleg met de vicevoorzitter, de heer Herman Z. Tahapary.

Wegens gezondheidsproblemen kan ze het voorzitterschap niet meer naar behoren uitoefenen om onze kumpulan PERSATUAN ANAK² TOUNUSA te leiden.
Ze heeft gekozen voor haar gezondheid en wil hier eerst aan werken.

Het bestuur respecteert haar besluit!

Wel zal ze nog aanblijven als bestuurlid tot de komende Algemene Ledenvergadering 2015.
Ze zal haar opdracht omtrent “De Jongeren Akoön” eventueel nog tot een goed einde willen volbrengen.

Het voorzitterschap zal nu waargenomen worden door de vicevoorzitter.
Wederom als voorzitter ad interim tot aan de komende ledenvergadering 2015.

Het bestuur P.A.T.

Namens deze,

De heer J. Berhitu.
Secretaris1 P.A.T
----------------------------------------------------------------------
Samenstelling nieuw bestuur en functieverdeling P.A.T. vanaf 11 december 2014
Bestuur Kumpulan Akoon/ Badan Pegurus Kumpulan Akoon   

Waarnemend Voorzitter De heer H. Tahapary te Assen Roepnaam: Herman
Vice voorzitter : vacant
Secretaris 1 De heer J. Berhitu te Nieuwegein Roepnaam: Ais 
Secretaris 2 De heer R.W. Tehupuring te Maarssen Roepnaam: Rowdy
Penningmeester 1 Mevrouw Ch. Hinoke-Mailoa te Breda Roepnaam: Lot 
Penningmeester 2 De heer H. Tahapary te Wierden Roepnaam: Hanoch 
Lid Mevrouw J.E. Tahapary te Alkmaar Roepnaam: Mince 

Adviseur De heer I. J. Risteruw te Groningen Roepnaam: Isaak
---------------------------------------------------------------------
23 juni 2012
Samenstelling nieuw bestuur en functieverdeling P.A.T. vanaf 23 juni 2012
Bestuur Kumpulan Akoon/ Badan Pegurus Kumpulan Akoon   

Voorzitter Mevrouw J.E. Tahapary te Alkmaar Roepnaam: Mince 
Vice voorzitter De heer H. Tahapary te Assen Roepnaam: Herman
Secretaris 1 De heer J. Berhitu te Nieuwegein Roepnaam: Ais 
Secretaris 2 De heer R.W. Tehupuring te Maarssen Roepnaam: Rowdy
Penningmeester 1 Mevrouw Ch. Hinoke-Mailoa te Breda Roepnaam: Lot 
Penningmeester 2 De heer H. Tahapary te Wierden Roepnaam: Hanoch 
Adviseur De heer I. J. Risteruw te Groningen Roepnaam: Isaak

Vicevoorzitter Dhr. Herman Tahapary is vanaf 7 juli waarnemend-voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap waar voor mevrouw MienTahapary, wonende te Alkmaar, vanwege haar gezondheidsklachten. Die taak zal weer door haar opgepakt worden als ze zich weer helemaal beter voelt!

2011

Tijdens de jaarvergadering (Rapat Umum) van 2011 traden enkele bestuursleden af, waaronder de voorzitter de heer D.Tahapary die vanaf 1994 voorzitter was.

Op de foto hieronder, gemaakt tijdens de Rapat Umum van 2009 te Breda, zien we het toenmalige bestuur.
Ook zit achter de tafel, helemaal links Om Bomi Pattinasarany, die in 2012 is overleden.
Hij was jarenlang bestuurslid en daarna adviseur van het bestuur.

Foto van het toenmalige bestuur tijdens rapat umum 2009 te Breda.

Samenstelling bestuur en functieverdeling P.A.T. vanaf 27 augustus 2011 tot rapat umum 2012.
Bestuur Kumpulan Akoon/ Badan Pegurus Kumpulan Akoon   

Voorzitter Mevrouw J.E. Tahapary te Alkmaar
Roepnaam: Mince
Vice voorzitter Mevrouw E.M. Risamena te Groningen
Roepnaam: Aatje
Secretaris 1 De heer J. Berhitu te Nieuwegein
Roepnaam: Ais
Secretaris 2 De heer R.W. Tehupuring te Maarssen
Roepnaam: Rowdy
Penningmeester 1 Mevrouw Ch. Hinoke-Mailoa te Breda
Roepnaam: Lot
Penningmeester 2 De heer H. Tahapary te Wierden
Roepnaam: Hanoch
Adviseur De heer I. J. Risteruw te Groningen
Roepnaam: Isaak
----------------------------------------------------------------------------
Hieronder een foto van het bestuur in 2012 gemaakt door Naomi Hut.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu