Bestuurssamenstelling - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuurssamenstelling

Kumpulan

Nieuwe bestuurssamenstelling PAT
Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26 november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november j.l. in Wierden is, in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast het tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al benoemde bestuurslid, mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, ook Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon worden geheten.
Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018, bestaan uit de vier onderstaande personen:
Ÿ  Voorzitter: Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg
Ÿ  Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel
Ÿ  Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda
Ÿ  Penningmeester 2 & Vicevoorzitter: Hanoch Tahapary uit Wierden
Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
 
We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe bij hun werk voor onze kumpulan.
Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.

------------------------------------------------------------------------
Bestuursoproep 1 augustus 2017.
Het bestuur heeft dringend versterking nodig!
Als u ook maar enigszins kunt, meldt u dan vandaag nog aan.
Er zijn met directe ingang minimaal twee nieuwe bestuursleden nodig om de voortgang van onze kumpulan te waarborgen!
 
Bent u zelf niet in staat om een bestuurslid te zijn maar heeft u wel iemand op het oog, doe dan een voordracht!
Bel de waarnemend voorzitter Herman Tahapary:
0592-398432 of mail hem: hztahapary@gmail.com
 
Tijdens de Rapat Umum van dit jaar in Tilburg is zowel de voorzitter als de secretaris afgetreden.
Ondanks een dringende oproep aan de daar aanwezige leden heeft niemand zich toen gemeld om met directe ingang de openvallende bestuursplaatsen in te nemen.
Ook een herhaalde oproep via de website en de nieuwsflits leverde tot nu toe geen resultaat op.
Na het plotselinge overlijden van de vicevoorzitter en secretaris, Connie Tahapary, klemt des te meer, dat het bestuur incompleet is. 
Dankzij de grote bereidwilligheid van de al afgetreden voorzitter, om tijdelijk de bestuurstaak van voorzitter waar te nemen en de bereidheid van de al afgetreden secretaris om het bestuur in deze situatie ondersteuning te bieden, is de voortgang nu nog gewaarborgd.
Het is duidelijk dat deze situatie niet al te lang meer kan duren, daarom vragen we onze leden om zichzelf vandaag de vraag te stellen; wat kan en wil ik betekenen voor onze kumpulan?
Bestuurslid zijn vraagt inzet en betrokkenheid, maar er worden zeker geen buitengewone eisen aan een bestuurslid gesteld, dus twijfel niet te zeer aan u zelf. De kumpulan heeft u nu nodig!
 
Bel de waarnemend voorzitter Herman Tahapary:
0592-398432 of mail hem: hztahapary@gmail.com
---------------------------------------------------------------

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu