Inleiding op de geschiedenis - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inleiding op de geschiedenis

Akoon vroeger

Het is lastig om de ware geschiedenis van Akoon, zoals die zich door de eeuwen heen heeft afgespeeld, te achterhalen en deze hier opnieuw te vertellen
Dat komt omdat er vóór de 17e eeuw heel weinig werd opgeschreven.
De schriftelijke bronnen die er zijn, vertellen ook niet altijd iets dat specifiek voor Akoon of Nusalaut is maar bijvoorbeeld iets over de hele eilandengroep waar Nusalaut deel van uitmaakt, de Lease.
De Lease bestaan uit Saparua (vroeger Honimoa), Haruku (vroeger Oma) en Nusalaut.

De geschiedenis werd vooral bewaard via de zogenaamde orale traditie, dat wil zeggen dat in verhalen en liederen de geschiedenis werd verteld.
Die verhalen en liederen werden van generatie op generatie mondeling overgedragen.
Pas vele eeuwen later werden ze opgeschreven. De oudste liederen werden ook niet in het Ambonse Maleis gezongen, maar in de oorspronkelijke landstaal, de bahasa tanah.
Voorbeelden van twee bijzondere vertelvormen naast het verhaal zijn:
1. De pantun, een vijfregelige poëzievorm
2. De kapata, een lied dat handelt over een belangrijke historische gebeurtenis.

De Kappata zijn het oudst, ze zijn in het Hoamoal’s, een van de twee taalstammen in de Molukken.
Deze taalstam, met haar vele dialecten, komt van West-Seram (vroeger Hoamoal)
We hebben voor deze webpagina’s, dankbaar gebruik gemaakt van het boekje Akoon Asalku.
De teksten uit dit boekje zijn licht bewerkt en aangevuld met informatie uit andere bronnen zoals:
1. G.E.Rumpius, De Abonse eilanden onder de VOC,1678, Facsimile-uitgave LSEM Utrecht, C. van Fraassen en H.Straver, 2002, ISBN: 9076729298
2. A.R.Wallace, The Malay Archipelago, 1896, Londen vertaling  Ruud Rook, Amstel Uitgeverij, Het Maleise eilandenrijk,1996,ISBN:9789046701973 NUR 949
3. Nusalaut 1981,J.Tomasoa, L.Soumete, T.Mailoa en L.Berhitu, N.-Muda di Belanda. Druk: Elvas, Amsterdam

Daardoor kan toch een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld ontstaan van de geschiedenis van Akoon en haar bewoners door de eeuwen heen.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu