Milieuzorg - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Milieuzorg

Akoon nu

Mijnbouw op Nusalaut?
In 1999 was er opeens een ernstige bedreiging voor cultuur en milieu in Nusalaut.
Er was een consessie verleend voor mijnbouw!
In de grond zitten edelmetalen (goud – pulau emas) en mineralen. Eeuwenlang leven de bewoners van Nusalaut al in harmonie met de natuur.
Zolang men de balans tussen de mens en zijn leefomgeving niet verstoort, blijft alles in evenwicht en kan men op deze wijze rustig nog eeuwen verder leven.
De kepala kampongs van Nusalaut maakten ernstig bezwaar tegen de voorgenomen plannen.
Dit was in hun gezamenlijke verklaring afgelegd tijdens een bijzondere bijeenkomst volgens de adat:

Keputusan Dewan Saniri Tanah Pulau Nusalaut
Proclaimed at the sacred centre of Nusalaut Island,
this day 25 September, 1998 by the Dewan Saniri Tanah Pulau Nusalaut

Whereas:
1. Nusalaut is a very small island and at the same time home to 1,300 families.
2. The livelihoods of the people are entirely dependent on natural resources of the land and sea.
3. Our traditional communities are greatly influenced by nature, both on land and in the sea.


Being aware that:
The resource base of the people on land and in the sea will be destroyed if mining proceeds.

Remembering:
The letter of testimony from the community of Abubu, 26 March 1998,
written by Samuel Peilow, in which all mining activities were rejected.

We solemnly hereby proclaim:
Strictest prohibition of all activities related to themining of gold,
base metals and other minerals on any adat land of the island of Hulawano (Nusalaut).

Lees hier meer over de adatbijeenkomst.
Lees hier meer over de achtergronden van de dreigende mijnbouw.

Sasi, de zorg voor het milieu vanuit de adat
Sasi is de naam voor een deel van de adat, het traditionele rechtssysteem.
Sasi bestaat uit een stelsel van regels uit de adat waarin wordt omschreven wie wanneer toegang heeft tot lokale hulpbronnen.
Zo claimden dorpen op grond van de sasi het exclusieve recht op gebruik van bepaalde koraalriffen, vis- en landbouwgronden.
Ook werd vastgesteld hoe gebruikers die hulpbronnen moesten exploiteren.
Vissers mochten er bijvoorbeeld niet uitvaren als de vissen kuit schoten of als een vissoort uitgeput dreigde te raken.
Dat voorkwam dat de vissers het volgend jaar geen brood op de plank hadden.
Overtreders werden bestraft door de kewang, een lokale autoriteit die in overleg met de dorpelingen vaststelde wanneer de sasi op een bepaalde hulpbron begon en voor hoe lang.
Soms kregen overtreders lijfstraffen, werden zij voor het aanzien van het dorp beschaamd, of moesten ze een geldboete betalen.

De sasi is eeuwenoud. De Nederlandse bestuurders verbaasden zich al over dit fijnzinnig rechtssysteem en bestudeerden het uitvoerig.
Deels uit belangstelling, deels ook uit eigenbelang.
Met de sasi konden de kolonialen immers ook diefstal van handelsgewassen als nootmuskaat en kruidnagel op de plantages aanpakken

Nog steeds zijn resten van de sasi aanwezig op de duizend eilanden van de Molukken.
Zo wijst onze gids wandelend door het bos van Hila op een dode palmtak die in een kruidnagelboom hangt.
Dat heeft ook met de sasi te maken. De eigenaar van deze kruidnagelboom laat zien dat anderen de kruidnagels niet mogen gebruiken.
Degene die dat wel doet hangt straf boven het hoofd.

Ook in de visserij is in sommige gebieden nog de sasi van kracht.
Op de kleine eilandjes ten zuidoosten van Ambon - Haruku, Saparua en Nusalaut worden in sommige dorpen elk jaar de sasi-reglementen voorgelezen voor de bewoners.
In het dorpje Haruku bijvoorbeeld opende kewang Eliza Kissya half november de sasi op Lompa-vis met een groot ceremonieel.
Tot eind januari mochten de vissers hun netten uitgooien, daarna is het visseizoen op deze soort weer afgesloten

Bron: Molukse milieubeweging blaast oud beheersysteem nieuw leven in, in Wageningen Universiteitsweekblad,11 20 maart 1997


Wie weet of er in Akoon nog steeds vormen van sasi bestaan en kan er ons meer over vertellen? Gebruik het contactformulier om te reageren.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu