Ontstaansgeschiedenis - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontstaansgeschiedenis

Kumpulan

“We moeten niet vergeten wie we zijn, noch vergeten waar we vandaan komen.”

Er zijn in Nederland een aantal Molukse dorpsverenigingen opgericht met als voornaamste reden de band met het dorp op de Molukken en de onderlinge band tussen de families zichtbaar te maken.
De onderlinge verwantschap ligt besloten in de aanduiding "saudara" een samentrekking van satu en dara.
En vervolgens in zegswijzen als “Potong dikuku rasa ditulang”.
De verbondenheid wordt zichtbaar gemaakt door het bieden van onderlinge steun in Nederland en steun aan de negorij(en).
Dit is ook het geval met de mensen die een verwantschap hebben met het dorp Akoön, Tounusa Hatalepu.

Op initiatief van oom Stefanus Wattimena werd op 22 september 1962 bij oom Harold Mailoa aan huis, in woonoord 'Lunetten' te Vught, een bijeenkomst belegd.
Op die dag werd besloten tot de oprichting van de vereniging Kumpulan Persatuan Anak-anak Tounusa Hatalepu (PAT).
Het oprichtingsbestuur werd gevormd door de heren J. Marwa (voorzitter), H. Mailoa (secretaris),
Sahuleka (penningmeester) en S. Wattimena (lid).
Vanaf 1994 tot 2011 stond het bestuur onder voorzitterschap van de heer A.F.(Dick)Tahapary onder wiens leiding een gezonde vereniging is ontstaan.
De vereniging heeft in 2012 haar 50-jarig bestaan gevierd.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu