Visvangst - kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Visvangst

Akoon nu > Middelen van bestaan

De visserij in de Molukken verschilt niet van die van Indonesië als geheel.
Net als in andere delen van Indonesië overheersen ook in de Molukken de ambachtelijke vissers de beroepsvissers, met hun grote gemotoriseerde boten, sterk in aantal.
In 1991 bijvoorbeeld, werd geschat dat van de 142.510 vissersboten waarmee in Indonesie wordt gevist, 132.884 of 93,2% kleine prauwen's waren.
Nog eens 6% van de boten gebruikten alleen buitenboordmotoren en de rest waren grote, gemotoriseerde schepen.

In de provincie Maluku, met een bevolking van ongeveer twee miljoen mensen, worden 104.600 mensen tot vissers gerekend.
Daarnaast zijn er ook veel visser die ook boer zijn, maar die zijn in de statistieken van de regering als boeren gerekend.
Ambachtelijke vissers vissen met vislijnen, speren, vallen, handnetten en fuiken, met als doel rifvissen en veel andere soorten vissen te kunnen vangen.
Vrouwen uit vissende families vullen de vangsten aan door het vangen van inktvis en schelpdieren uit gebieden die bij eb droogvallen en ook uit het ondiepe deel van permanent onder water staande kustgebieden.
Het gebruik van de natuurlijke rijkdom in de kustwateren is intensief.

In Ameth op Nusalaut bijvoorbeeld, verzamelen vissers met wel 21 soorten vistuig maar liefst 73 verschillende soorten vis en schelpdieren uit het rifvlak, de rifhelling en kustwateren!
Nog eens 19 soorten worden gevangen in de binnenwaterzone.
Op de kleine Lease-eilanden woont 12,5% van de bevolking van de provincie Maluku maar ze zijn 9 tot 10 keer dichter bevolkt dan de rest van de Molukken.
In het algemeen zijn de dorpen en agrarische activiteiten geconcentreerd langs de smalle strook van de kust en het relatief vlakke land.

Ambachtelijke en kleinschalige commerciële visserij draagt sterk bij tot dorpseconomieën in termen van werkgelegenheid en inkomen, maar dorpelingen zijn ook actief in de landbouwsector.
Omdat goede landbouwgrond beperkt is en de bevolking relatief dicht, wordt de visserijsector gezien als een kans voor economische ontwikkeling.
De zee is een bron van inkomsten en een bron van voedsel voor het gezin.
Een gemiddeld inkomen door de visserij in een doorsnee dorpje varieert van ongeveer 12% tot 28% van het totale dorpsinkomen.

Bronnen: Landbouw Statistieken 1993, Departementt van Landbouw, Jakarta.
Yayasan Hualopu 1996. Ruhunlela et al. 1994a, 1994b, PSL Unpatti in LIPI 1996.
Centraal Bureau voor de Statistieken 1995.
Op de mediapagina is een mooie film geplaatst over visvangst op de Molukken.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu