kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Selamat datang!
Welkom op van onze verenigingsite.
Deze website is van de PAT, de vereniging voor voor gezinnen en families die in Nederland leven, maar die geboren zijn in Akoon of wiens naaste familie daarvan afkomstig is.
Een vereniging  die niet alleen hun onderlinge band als "Akonezen" in Nederland willen bewaren en versterken, maar ook de band met hun families in Akoon.
Akoon is een van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut, dat is gelegen in de provincie Maluku van Indonesië.KUMPULAN AKOON PAT OOK OP FACEBOOK!
Wordt ook vriend van onze Facebookpagina!
Klik hieronder.
INLOGGEN
Als u lid bent, kunt u hieronder inloggen.

Bent u wel lid,, maar heeft u nog geen inloggegevens?
Druk dan op de link LEDENREGISTRATIE.

  

Laatste nieuws

Overlijdensbericht 21 september 2018
Aan de leden en vrienden van Akoon

Gisteren ontving het Bestuur het overlijdensbericht van Hetty Halsema- Wattimena uit Texel. Bij monde van Jaap Halsema, echtgenoot van de overledene en moeder van Stefan en Octo
Hetty is op 21 september 2018 overleden, op de leeftijd van 66 jaar.
Ze is de 2e dochter van onze gewaardeerde lid (Om) Otto Wattimena en wijlen (Tante) Oedi Wattimena -Tahapary. (Vaassen)
Zus van Lies en Magda en van wijlen broer (Mesak).
Met toestemming van Jaap plaatsen we hierbij deze berichtgeving.

Het bestuur van PAT wil haar medeleven betuigen aan de familie Halsema, de kinderen Stefan en Octo en echtgenoot Jaap, bij het overlijden van hun moeder en vrouw.
Ook gaat ons medeleven uit naar (Om) Otto Wattimena en naar Lies en Magda.

Namens het bestuur,
Simon Tahapary,
Secretaris P.A.T.

U wordt hierbij uitgenodigd om de nabestaanden condoleren (op woensdag 26 september van19.00-20.00 uur in Den Burg op Texel en na de crematie op donderdag 27 september).
U kunt aan de overledene de laatste eer bewijzen door het bijwonen van de crematie, die op donderdag 27 september om 16.30 uur in Schagen zal plaatsvinden .
Nadere gegevens hierover leest u op de rouwkaart, geplaatst op de Ledenpagina onder Familieberichten.

Overlijdensbericht 9 augustus 2018
 
Aan de leden en vrienden van Akoon

Hedenavond, 9 augustus 2018, ontving het Bestuur het overlijdensbericht van Rudolf Leonard (Dolf) Risamena uit Hoogkerk bij monde van Marijke Risamena, zus van de overledene.
Het bestuur van PAT wil haar medeleven betuigen aan de familie Risamena, in het bijzonder Soraya en Ava, dochters van Dolf.
Dolf is op de leeftijd van 60 jaar, op 9 augustus 2018 na een kort ziekbed, rustig ingeslapen.
Hij is de zoon van wijlen (Om) Paulus Augustinus Risamena en (Tante) Maria Risamena-Tahapary.
Met toestemming van zus Marijke plaatsen we hierbij deze berichtgeving.
Dolf zelf was geen lid van onze kumpulan maar hij was één van de samenstellers van het waardevolle boek “Akoön Asalku” waarvoor hij zich ruim 2 jaar lang heeft ingezet.
We willen dan ook onze bijzondere dank en waardering uiten aan Dolf voor dit mooie boekwerk.
We willen de familie Risamena heel veel sterkte toewensen en informeren hierbij onze leden, over de mogelijkheid om de laatste eer te bewijzen en de familie te condoleren:
 
Op maandagavond 13 augustus om 20:00 uur is er een herdenkingsdienst, afscheid en condoleance in de;
 
Dolf wordt dinsdag in besloten kring gecremeerd.
Namens het bestuur,
Simon Tahapary,
Secretaris.

We ontvingen op 10 augustus de rouwkaart, die u hier kunt lezen
Laatste kerkdienst in Bethesda-kerk Akoon en start afbraak.
De kerkenraad van de Bethesda-kerk in Akoon heeft op 8 juli j.l. twee brieven geschreven.
In de eerste brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van een speciale kerkdienst die in de Bethesda-kerk zal worden gehouden op 22 juli 2018, waarbij ook een afvaardiging van de synode uit Ambon aanwezig zal zijn. Deze kerkdienst zal de laatste dienst zijn in de oude Bethesda-kerk, die daarna zal worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
In de tweede brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van de komst naar Akoon van een delegatie vanuit de Synode te Ambon, om de dienst van 22 juli bij te wonen.
We hebben een fotopagina aangemaakt van foto’s die onze oud-voorzitter uit Jakarta heeft ontvangen.
Via onderstaande link kunt u deze foto’s bekijken.
Op de fotopagina ziet u een fotoafdruk van beide brieven en er is een foto waarop we predikanten en kerkenraadsleden zien die de Kerkbijbel samen met andere kerkelijke voorwerpen, wegdragen uit de kerk.
We zien het voorzichtig afbreken van het interieur, zoals preekstoel en banken en het afbreken van het dak. Dit laatste gebeurt met hulp van pela’s uit Tananahu.
Helaas kunnen we u nog geen vertaling van de beide brieven aanbieden, omdat we alleen een foto van beide brieven hebben ontvangen en geen tekstbestand, waardoor we de tekst nog niet hebben kunnen vertalen.
Impressies van de Algemene Ledenvergadering (ALV) te Vaassen op 2 juni j.l.
Lees hier het dankwoord van de voorzitter en haar impressies van deze geslaagde dag.
Als je (u) foto's of filmpjes hebt als illustratie van het verhaal van onze voorzitter, stuur(t) je (u) ze dan even door naar de webmaster?
Terugblik op geslaagde dag!
Hier het eerste filmpje van de webmaster. Heb je ook foto's en/of filmpjes gemaakt?
Stuur ze dan even, als je niet weet hoe, stuur dan even een mailtje naar webmaster@kumpulan-akoon-pat.nl


Nieuwe bestuurssamenstelling PAT
 
Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26 november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november j.l. in Wierden is, in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast het tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al benoemde bestuurslid, mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, ook Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon worden geheten.
Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018, bestaan uit de vier onderstaande personen:
  • Voorzitter: Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg
  • Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel
  • Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda
  • Penningmeester 2 & Vicevoorzitter: Hanoch Tahapary uit Wierden
Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris nog terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
Leden kunnen bij al hun vragen rond Duka en/of opmerkingen en suggesties vanaf heden terecht bij de nieuw voorzitter en de nieuwe secretaris.
(Als leden het Contactformulier secretaris bestuur op deze website gebruiken, dan komt dit bericht automatisch bij hen terecht.)
Op de Ledenpagina vindt u de adresgegevens van het nieuwe bestuur.
We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe bij hun werk voor onze kumpulan.

Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.
Akoon vanuit een drone!
Via de facebookpagina van onze zusterorganisatie in Jakarta ontvingen we een hele mooie opname van Akoon uit de lucht, gemaakt door Obeth Wattimena.
Bekijk het op Akoon nu
Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
In december 2016 werd aan de Bapak Radja een brief met 8 vragen overhandigd.
Door erg drukke werkzaamheden en gebrekkige communicatiemogelijkheden duurde het lang maar nu is hier toch zijn uitgebreide reactie. 
Lees het hier op onze pagina Nieuws vanuit Akoon Nusalaut.
Nieuwe ledenlijst op Ledenpagina
Leden kunnen na inloggen op de Ledenpagina de actuele ledenlijst raadplegen.
Foto's Rapat&Pesta 2017 online!
De fotoreportage Rapat&Pesta Akoon 2017 van het Comité Tilburg staat nu online!
De Algemene Ledenvergadering en het Akoonfeest van 27 mei 2017 te Tilburg ligt al weer een tijd achter ons maar de foto's waren tot nu toe helaas nog niet te zien door
ziekte van fotograaf Laurens Pattipeilohy.
Gelukkig kunt u ondanks de vertraging nu toch de mooie foto's bekijken via deze link op onze fotopagina.

Heb jij ook foto's of filmpjes gemaakt, stuur ze ons!
Of plaats ze zelf direct op onze facebookpagina!
Thema ADZALKU nu op de LEDENPAGINA!

Op de Ledenpagina staat al weer een jaar een speciale Adzalku-pagina.
Daar worden de Adzalku-verhalen gepubliceerd, die vanaf 2006 op een Algemen Ledenvergadering zijn gepresenteerd.
Nog niet alle verhalen zijn teruggevonden en ook wachten enkele verhalen nog op goedkeuring door de betreffende families.
Toch zijn er ondertussen al 5 verhalen geplaatst, die het meer dan waard zijn om gelezen en bekeken te worden.
Deze verhalen zijn ook voor onze leden erg geschikt om aan de kinderen,kleinkinderen en directe familie door te vertelen.
Dus leden, aarzel niet maar pak uw gebruikersnaam en wachtwoord er bij en bezoek de Adzalku-pagina eens.
Heeft u suggesties of commentaar? Laat het ons weten!
Bestuur ontvangt nieuws over de Bethesda-kerk van Akoon.
Het bestuur van PAT heeft een brief ontvangen van het Comité Pembangunan Gereja Bethesda met daarin nieuws over de Betehsda-kerk.
Op de webpagina Nieuws uit kumpulan Akoon kunt u lezen wat de inhoud is van deze brief aan onze leden.

Afscheid secretaris Ais Berhitu.

Onderstaand filmpje van 27 mei j.l. in Tilburg, toont het afscheid van onze secretaris door bestuurslid Lotje Hinoke,
die namens het bestuur, aan Ais als afscheidscadeau een vulpen met inscriptie overhandigde.
In het filmpje horen we Ais nog een grapje maken over de inscriptie op de vulpen, toen hij zei: "Wie schrijft die blijft"
De werkelijke inscriptie is: "J. BERHITU P.A.T. 2017"
Na zijn korte maar ontroerende afscheidsspeech kreeg hij een welverdiend applaus van alle aanwezigen.
"Ais, geweldig bedankt voor de vele, vele jaren trouwe arbeid voor onze kumpulan PAT!"

Kijktip: Druk eerst op het vierkantje in de besturingsbalk (volledig scherm) onder het YouTube-filmpje en dan pas op afspelen!

Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon Nederlands – Maleis. Bestellen nog mogelijk!
Lees hier meer!

Bericht van het bestuur aan onze leden
Het bestuur wil onze leden informeren over de gevoerde correspondentie met het Comité Kerk Betesda in Akoon.
Op de ledenpagina vinden de leden na inloggen de informatie onder Nieuws van het bestuur

Bericht van het bestuur aan onze leden

Toegezegde bijdrage van onze leden voor de nieuw te bouwen
Bethesda-kerk te Akoon.

Geachte leden,
Hierbij danken we alle leden die hun toegezegde bijdrage hebben voldaan.
We roepen alle leden die dit nog niet (helemaal) hebben gedaan, dit ook te doen, zodat in onze jaarvergadering van 2015 het toegezegde bedrag is ontvangen.
Een uitgebreide toelichting op dit verzoek vinden de leden op de ledenpagina in de rubriek: Nieuws van uit het bestuur.
Ook ontvangt u als lid hierover een extra nieuwsflits per mail.
Bij voorbaat onze dank.
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Bericht van het bestuur bestemd voor alle sympatisanten van Akoon

Aan alle nazaten met als afkomst Akoon en alle andere sympatisanten van Akoon, die geen lid zijn van onze kumpulan P.A.T.


In bijgaande brief leest u meer over ons verzoek om een geldelijke bijdrage in de kosten voor de nieuw te bouwen Bethesda-kerk in Akoon.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage, waarbij geldt: "Vele kleintjes maken een grote"!
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Eerste geldbedrag overhandigd voor nieuwe Bethesda-kerk Akoon

Bericht van onze voorzitter Herman Tahapary

Tijdens mijn verblijf op Akoon heb ik op 2 november 2012 de sumbangan en de begeleidende brief van PAT uit Holland aan de Panitia Pembangunan Gedung Geredja Akoon overhandigd aan de secretaris Izaak Tahapary (zie foto).
Daags erna heb ik een dankbrief , het prospectus en een resumé van het onderzoek naar de gesteldheid van de geredja, dat is uitgevoerd door bouwdeskundigen uit Ambon, ontvangen voor PAT.
Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2013 te Moordrecht is dit met de aanwezige leden uitvoerig besproken.

SiteLock
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu