kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Selamat datang!
Welkom op van onze verenigingsite.
Deze website is van de PAT, de vereniging voor voor gezinnen en families die in Nederland leven, maar die geboren zijn in Akoon of wiens naaste familie daarvan afkomstig is.
Een vereniging  die niet alleen hun onderlinge band als "Akonezen" in Nederland willen bewaren en versterken, maar ook de band met hun families in Akoon.
Akoon is een van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut, dat is gelegen in de provincie Maluku van Indonesië.KUMPULAN AKOON PAT HEEFT OOK EEN FACEBOOK-PAGINA!
Wordt ook vriend van onze Facebookpagina!
Klik hier
INLOGGEN
Als u lid bent, kunt u hieronder inloggen.

Bent u wel lid, maar heeft u nog geen inloggegevens?
Druk dan op de link LEDENREGISTRATIE.

  

Laatste nieuws

Akoon.nl is vanaf 1 januari 2021 de officiële website van PAT!

Het bestuur maakt hierbij bekend dat de website, met de naam Akoon.nl, de nieuwe, officiële website is van PAT, de vereninging van en voor Akonezen in Nederland. (orang Akoon di Belanda)
Deze oude website Kumpulan-Akoon-Pat.nl zal, nadat ze 10 jaar als website van de vereniging is gebruikt, per 1 maart 2021 worden afgesloten.
Tot die tijd wordt er geen nieuwe inhoud meer op geplaatst, dat gebeurt vanaf heden op de nieuwe site.
Leden kunnen op de oude website nog tot 1 maart met hun oude inloggegegevens inloggen.
Voor de nieuwe site moeten leden zichzelf registreren en een eigen wachtwoord kiezen.
Leden hebben daarover bericht ontvangen via mail.
Overlijdensbericht 27 december 2020
 

Aan al onze leden en vrienden van Akoon,
 
Het bestuur maakt bekend dat ze het droevig bericht heeft ontvangen dat op 27 december 2020 ons lid Oom/Bung Adam Freddy Riry, wonende te Opheusden, is overleden.
Kumpulan PAT Turut Berduka Cita (betuigt haar medeleven) met dit groot verlies en wenst de familie veel sterkte in de komende tijd met de kracht van de Almachtige.
 
 
Namens het bestuur,
 
S. Tahapary
Nadere informatie vinden onze leden op de Ledenpagina.

Bericht van het bestuur 15 december 2020: Kerst- en Nieuwjaarswensen
Hier kunt u de (correcte) wenskaart van het bestuur bekijken en opslaan of afdrukken.

Beste leden,
Door een slordigheid van mijn kant heb ik gisteren, 14 december, een incorrecte wenskaart laten plaatsen op de website.
Mijn welgemeende excuses hiervoor.
Ik heb met de Webmaster Oom Hans Hoogeveen gesproken met het verzoek om de incorrecte wenskaart te vervangen voor de juiste wenskaart.
Als u dit leest, dan is de correcte wenskaart geplaatst.

Ik wil u allen gezonde kerstdagen en een gezond en veilig Nieuwjaar 2021 toewensen.

Met hartelijk groet,
Simon Tahapary
Voorzitter P.A.T.


Het laatste nieuws van 19 augtus 2020
Het bestuur heeft twee berichten voor onze leden en bezoekers.
Bericht 1 gaat over het bestuursbesluit over het niet laten doorgaan van de Algemene Ledenvergadering in 2020. U leest het hier.
Bericht 2 gaat over het verzoek van enkele leden aan het bestuur om een hulpactie voor Akoon te organiseren i.v.m. Corona en de eerste bestuursreactie op dat verzoek.
Het verzoek aan het bestuur van enkele leden leest u hier.
De bestuursreactie op het verzoek leest u hier.


Nieuwsbericht van het bestuur
Bezwaarschrift gericht aan het bestuur en bestuursreactie.
Op de Ledenpagina, onder Nieuws van het bestuur vinden onze leden een bericht van het bestuur naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift, als reactie op de bestuursbesluiten van 9 oktober 2019 (Benoeming en de afwijzing van bestuurskandidaten en besluiten over een nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling.)Nieuws van het bestuur
Verslag van het bezoek van onze voorzitter aan Akoon, december 2019.
Aan al onze leden en vrienden van Akoon

Onze voorzitter, Simon Tahapary, bezocht in december 2019 Akoon en doet hierbij verslag van zijn contacten met:
  • Het Comité Nieuwbouw Bethesda in Akoon
  • Het Comité Nieuwbouw Bethesda in Ambon
  • De Dorpsraad (Saniri) van Akoon in het Nederlands en in het Maleis

Ook de brief van het bestuur PAT aan de Dorpsraad van Akoon, in het Nederlands en het Maleis kunt u hier lezen en de reactie daarop van de Dorpsraad, gericht aan PAT en haar leden, zowel in het Maleis als vertaald het Nederlands, samen met een afdruk van de envelop van de Dorpsraad. 
Nieuwe bestuurssamenstelling en taakverdeling per 10 0ktober 2019.
 
Het bestuur is verheugd dat zij kan melden dat een nieuw bestuurslid is benoemd, waarna ook de bestuurstaken opnieuw onderling zijn verdeeld.
 
Log in op de Ledenpagina, onder onderwerp Nieuws van het bestuur, om het volledige bericht te lezen.
 
Hier vindt u de nieuwe bestuurssamenstelling.
 
 
Laatste kerkdienst in Bethesda-kerk Akoon en start afbraak.
 
De kerkenraad van de Bethesda-kerk in Akoon heeft op 8 juli 2018 twee brieven geschreven.
 
In de eerste brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van een speciale kerkdienst die in de Bethesda-kerk zal worden gehouden op 22 juli 2018, waarbij ook een afvaardiging van de synode uit Ambon aanwezig zal zijn. Deze kerkdienst zal de laatste dienst zijn in de oude Bethesda-kerk, die daarna zal worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
 
In de tweede brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van de komst naar Akoon van een delegatie vanuit de Synode te Ambon, om de dienst van 22 juli bij te wonen.
 
We hebben een fotopagina aangemaakt van foto’s die onze oud-voorzitter uit Jakarta heeft ontvangen.
 
Via onderstaande link kunt u deze foto’s bekijken.
 
 
Op de fotopagina ziet u een fotoafdruk van beide brieven en er is een foto waarop we predikanten en kerkenraadsleden zien die de Kerkbijbel samen met andere kerkelijke voorwerpen, wegdragen uit de kerk.
 
We zien het voorzichtig afbreken van het interieur, zoals preekstoel en banken en het afbreken van het dak. Dit laatste gebeurt met hulp van pela’s uit Tananahu.
 
Helaas kunnen we u nog geen vertaling van de beide brieven aanbieden, omdat we alleen een foto van beide brieven hebben ontvangen en geen tekstbestand, waardoor we de tekst nog niet hebben kunnen vertalen.
 
Akoon vanuit een drone!
Via de facebookpagina van onze zusterorganisatie in Jakarta ontvingen we een hele mooie opname van Akoon uit de lucht, gemaakt door Obeth Wattimena.
Bekijk het op Akoon nu
Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
In december 2016 werd aan de Bapak Radja een brief met 8 vragen overhandigd.
Door erg drukke werkzaamheden en gebrekkige communicatiemogelijkheden duurde het lang maar nu is hier toch zijn uitgebreide reactie. 
Lees het hier op onze pagina Nieuws vanuit Akoon Nusalaut.
Thema ADZALKU nu op de LEDENPAGINA!

Op de Ledenpagina staat al weer een jaar een speciale Adzalku-pagina.
Daar worden de Adzalku-verhalen gepubliceerd, die vanaf 2006 op een Algemen Ledenvergadering zijn gepresenteerd.
Nog niet alle verhalen zijn teruggevonden en ook wachten enkele verhalen nog op goedkeuring door de betreffende families.
Toch zijn er ondertussen al 5 verhalen geplaatst, die het meer dan waard zijn om gelezen en bekeken te worden.
Deze verhalen zijn ook voor onze leden erg geschikt om aan de kinderen, kleinkinderen en directe familie door te vertelen.
Dus leden, aarzel niet maar pak uw gebruikersnaam en wachtwoord er bij en bezoek de Adzalku-pagina eens.
Heeft u suggesties of commentaar? Laat het ons weten!
Afscheid secretaris Ais Berhitu.

Onderstaand filmpje van 27 mei j.l. in Tilburg, toont het afscheid van onze secretaris door bestuurslid Lotje Hinoke,
die namens het bestuur, aan Ais als afscheidscadeau een vulpen met inscriptie overhandigde.
In het filmpje horen we Ais nog een grapje maken over de inscriptie op de vulpen, toen hij zei: "Wie schrijft die blijft"
De werkelijke inscriptie is: "J. BERHITU P.A.T. 2017"
Na zijn korte maar ontroerende afscheidsspeech kreeg hij een welverdiend applaus van alle aanwezigen.
"Ais, geweldig bedankt voor de vele, vele jaren trouwe arbeid voor onze kumpulan PAT!"

Kijktip: Druk eerst op het vierkantje in de besturingsbalk (volledig scherm) onder het YouTube-filmpje en dan pas op afspelen!
Bericht van het bestuur aan onze leden
Het bestuur wil onze leden informeren over de gevoerde correspondentie met het Comité Kerk Betesda in Akoon.
Op de ledenpagina vinden de leden na inloggen de informatie onder Nieuws van het bestuur

Bericht van het bestuur aan onze leden

Toegezegde bijdrage van onze leden voor de nieuw te bouwen
Bethesda-kerk te Akoon.

Geachte leden,
Hierbij danken we alle leden die hun toegezegde bijdrage hebben voldaan.
We roepen alle leden die dit nog niet (helemaal) hebben gedaan, dit ook te doen, zodat in onze jaarvergadering van 2015 het toegezegde bedrag is ontvangen.
Een uitgebreide toelichting op dit verzoek vinden de leden op de ledenpagina in de rubriek: Nieuws van uit het bestuur.
Ook ontvangt u als lid hierover een extra nieuwsflits per mail.
Bij voorbaat onze dank.
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Bericht van het bestuur bestemd voor alle sympatisanten van Akoon

Aan alle nazaten met als afkomst Akoon en alle andere sympatisanten van Akoon, die geen lid zijn van onze kumpulan P.A.T.


In bijgaande brief leest u meer over ons verzoek om een geldelijke bijdrage in de kosten voor de nieuw te bouwen Bethesda-kerk in Akoon.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage, waarbij geldt: "Vele kleintjes maken een grote"!
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Eerste geldbedrag overhandigd voor nieuwe Bethesda-kerk Akoon

Bericht van onze voorzitter Herman Tahapary

Tijdens mijn verblijf op Akoon heb ik op 2 november 2012 de sumbangan en de begeleidende brief van PAT uit Holland aan de Panitia Pembangunan Gedung Geredja Akoon overhandigd aan de secretaris Izaak Tahapary (zie foto).
Daags erna heb ik een dankbrief , het prospectus en een resumé van het onderzoek naar de gesteldheid van de geredja, dat is uitgevoerd door bouwdeskundigen uit Ambon, ontvangen voor PAT.
Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2013 te Moordrecht is dit met de aanwezige leden uitvoerig besproken.

SiteLock
Terug naar de inhoud