kumpulan-akoon-pat.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Selamat datang!
Welkom op van onze verenigingsite.
Deze website is van de PAT, de vereniging voor voor gezinnen en families die in Nederland leven, maar die geboren zijn in Akoon of wiens naaste familie daarvan afkomstig is.
Een vereniging  die niet alleen hun onderlinge band als "Akonezen" in Nederland willen bewaren en versterken, maar ook de band met hun families in Akoon.
Akoon is een van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut, dat is gelegen in de provincie Maluku van Indonesië.KUMPULAN AKOON PAT HEEFT OOK EEN FACEBOOK-PAGINA!
Wordt ook vriend van onze Facebookpagina!
Klik hier
INLOGGEN
Als u lid bent, kunt u hieronder inloggen.

Bent u wel lid, maar heeft u nog geen inloggegevens?
Druk dan op de link LEDENREGISTRATIE.

  

Laatste nieuws

Overlijdensbericht

Ter kennisgeving.

Het Bestuur wil u meedelen dat op 11-06-2019 te Apeldoorn  Maureen Hendrika Cols is overleden.
Maureen was de dochter van Bob Nahuway (Vaassen) en van Johanna Cols (25 jaar geleden overleden)
We willen onze medeleven betuigen aan de familie Nahuway en de familie Cols.

Namens het bestuur PAT.
Simon Tahapary
Secretaris PAT

Met toestemming van ons lid Octovina Nahuway plaatsen we hier de rouwkaart.
Programmaboekje Akoondag PAT 15 juni 2019 en Flyer Rapat Akoon

Aan al onze leden en Akoonvrienden.
Hierbij bieden wij het Programmaboekje aan voor de Akoondag op 15 juni in Deventer.
Het programma van deze dag èn avond wordt een Akoondag voor jong en oud!
Kom daarom niet alleen voor het feest, maar kom de hele dag!
Comité Deventer-Akoön heeft als Thema van de dag “ADZALKU/MIJN OORSPRONG” gekozen.
Ook voor het dagprogramma zijn niet-leden van harte welkom!
Voor het dagprogramma,dat  van 9.30 tot 17.30 uur is, heeft Comité Deventer-Akoön ook een prachtige flyer Rapat Akoön gemaakt.
U kunt deze flyer ook downloaden om hem zelf af te drukken.

Tot ziens in Deventer.

Het bestuur van PAT,
mede namens Comité Akoon Deventer.
Simon Tahapary,
secretaris.
 
Bericht van het bestuur:
Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering/ Rapat Umum 2019.

Op de Ledenpagina kunt u  de vergaderstukken voor 15 juni a.s. vinden.
Het gaat om de volgende stukken:
 • Besluitenlijst en actiepunten ALV te Vaassen op 02-06-2018
 • Agenda en programma ALV PAT op 15-06-2019 te Deventer
 • Jaarverslag 2018-2019 van de  voorzitter
 • Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris
 • Notitie Jongeren
 • Aftreedrooster bestuursleden
 • Notulen Algemene Leden Vergadering 2 juni Vaassen
 • Jaarverslag Penningmeester I 2017-2019
 • Jaarverslag Penningmeester II 2-1: 2017-2018
 • Jaarverslag Penningmeester II 2-2: 2018-2019
 • Ledenlijst PAT per 15-05-2019
 • Uitnodigingsbrief ALV PAT 2019 15 juni Deventer
 • Presentatie Commissie Website 2018-2019 en begroting 2019-2020

Leden met een werkend maiadres ontvangen de vergaderstukken ook via mail.
De agenda van de ALV is hier voor iedereen te lezen!
Dat geldt ook voor de Uitnodidgingsbrief ALV PAT 2019.
Komt allen, ook niet leden zijn welkom!

Flyer Pesta Akoon 2019

Zeer gewaardeerde leden en participanten van Akoon,
In overleg met het Bestuur, biedt Comité Deventer-Akoon u hierbij met veel genoegen de Flyer aan,
van Pesta Akoon te Deventer.
Kaarten voor de feestavond kunt u in de voorverkoop bestellen via mailadres: pestaakoon2019@gmail.com
Let op!: Einde voorverkoop is op 10 juni 2019.
Wij verwelkomen u heel graag op 15 juni 2019 in Deventer.

Met hartelijke groeten,
Namens Comité Deventer-Akoon en Bestuur P.A.T.
S.Tahapary,
Secretaris P.A.T. / Comité Deventer-Akoon.
 
Bericht van het bestuur: Rapat&Pesta Akoon 2019 ter kennisgeving,
Meppel, 18-02-2018.
Zeer gewaardeerde leden,
Comité Deventer is samengesteld en wil u op de hoogte brengen van de datum waarop en de locatie waar de a.s. Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden.
Datum:  Zaterdag 15 Juni 2019
Locatie: Stichting Masohi te Deventer.
Sla de datum gelijk op in uw kalender/planner om deze niet te vergeten!
Nadere informatie over bovengenoemde vergadering volgt!
 
Met hartelijke groeten,
Mede namens Comité Deventer-Akoon,
Simon Tahapary,
Secretaris P.A.T.
 
Laatste kerkdienst in Bethesda-kerk Akoon en start afbraak.
 
De kerkenraad van de Bethesda-kerk in Akoon heeft op 8 juli j.l. twee brieven geschreven.
 
In de eerste brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van een speciale kerkdienst die in de Bethesda-kerk zal worden gehouden op 22 juli 2018, waarbij ook een afvaardiging van de synode uit Ambon aanwezig zal zijn. Deze kerkdienst zal de laatste dienst zijn in de oude Bethesda-kerk, die daarna zal worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
 
In de tweede brief wordt iedereen op de hoogte gebracht van de komst naar Akoon van een delegatie vanuit de Synode te Ambon, om de dienst van 22 juli bij te wonen.
 
We hebben een fotopagina aangemaakt van foto’s die onze oud-voorzitter uit Jakarta heeft ontvangen.
 
Via onderstaande link kunt u deze foto’s bekijken.
 
 
Op de fotopagina ziet u een fotoafdruk van beide brieven en er is een foto waarop we predikanten en kerkenraadsleden zien die de Kerkbijbel samen met andere kerkelijke voorwerpen, wegdragen uit de kerk.
 
We zien het voorzichtig afbreken van het interieur, zoals preekstoel en banken en het afbreken van het dak. Dit laatste gebeurt met hulp van pela’s uit Tananahu.
 
Helaas kunnen we u nog geen vertaling van de beide brieven aanbieden, omdat we alleen een foto van beide brieven hebben ontvangen en geen tekstbestand, waardoor we de tekst nog niet hebben kunnen vertalen.
 
Impressies van de Algemene Ledenvergadering (ALV) te Vaassen op 2 juni j.l.
Lees hier het dankwoord van de voorzitter en haar impressies van deze geslaagde dag.
Als je (u) foto's of filmpjes hebt als illustratie van het verhaal van onze voorzitter, stuur(t) je (u) ze dan even door naar de webmaster?
Terugblik op geslaagde dag!
Links van deze tekst kunt eerste filmpje bekijken van de webmaster. Heb je ook foto's en/of filmpjes gemaakt?
Stuur ze dan even, als je niet weet hoe, stuur dan even een mailtje naar webmaster@kumpulan-akoon-pat.nl


Nieuwe bestuurssamenstelling PAT
 
Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26 november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november j.l. in Wierden is, in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast het tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al benoemde bestuurslid, mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, ook Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon worden geheten.
Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018, bestaan uit de vier onderstaande personen:
 • Voorzitter: Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg
 • Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel
 • Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda
 • Penningmeester 2 & Vicevoorzitter: Hanoch Tahapary uit Wierden
Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris nog terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
Leden kunnen bij al hun vragen rond Duka en/of opmerkingen en suggesties vanaf heden terecht bij de nieuw voorzitter en de nieuwe secretaris.
(Als leden het Contactformulier secretaris bestuur op deze website gebruiken, dan komt dit bericht automatisch bij hen terecht.)
Op de Ledenpagina vindt u de adresgegevens van het nieuwe bestuur.
We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe bij hun werk voor onze kumpulan.

Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.
Akoon vanuit een drone!
Via de facebookpagina van onze zusterorganisatie in Jakarta ontvingen we een hele mooie opname van Akoon uit de lucht, gemaakt door Obeth Wattimena.
Bekijk het op Akoon nu
Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
In december 2016 werd aan de Bapak Radja een brief met 8 vragen overhandigd.
Door erg drukke werkzaamheden en gebrekkige communicatiemogelijkheden duurde het lang maar nu is hier toch zijn uitgebreide reactie. 
Lees het hier op onze pagina Nieuws vanuit Akoon Nusalaut.
Thema ADZALKU nu op de LEDENPAGINA!

Op de Ledenpagina staat al weer een jaar een speciale Adzalku-pagina.
Daar worden de Adzalku-verhalen gepubliceerd, die vanaf 2006 op een Algemen Ledenvergadering zijn gepresenteerd.
Nog niet alle verhalen zijn teruggevonden en ook wachten enkele verhalen nog op goedkeuring door de betreffende families.
Toch zijn er ondertussen al 5 verhalen geplaatst, die het meer dan waard zijn om gelezen en bekeken te worden.
Deze verhalen zijn ook voor onze leden erg geschikt om aan de kinderen, kleinkinderen en directe familie door te vertelen.
Dus leden, aarzel niet maar pak uw gebruikersnaam en wachtwoord er bij en bezoek de Adzalku-pagina eens.
Heeft u suggesties of commentaar? Laat het ons weten!
Afscheid secretaris Ais Berhitu.

Onderstaand filmpje van 27 mei j.l. in Tilburg, toont het afscheid van onze secretaris door bestuurslid Lotje Hinoke,
die namens het bestuur, aan Ais als afscheidscadeau een vulpen met inscriptie overhandigde.
In het filmpje horen we Ais nog een grapje maken over de inscriptie op de vulpen, toen hij zei: "Wie schrijft die blijft"
De werkelijke inscriptie is: "J. BERHITU P.A.T. 2017"
Na zijn korte maar ontroerende afscheidsspeech kreeg hij een welverdiend applaus van alle aanwezigen.
"Ais, geweldig bedankt voor de vele, vele jaren trouwe arbeid voor onze kumpulan PAT!"

Kijktip: Druk eerst op het vierkantje in de besturingsbalk (volledig scherm) onder het YouTube-filmpje en dan pas op afspelen!

Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon Nederlands – Maleis. Bestellen nog mogelijk!
Lees hier meer!

Bericht van het bestuur aan onze leden
Het bestuur wil onze leden informeren over de gevoerde correspondentie met het Comité Kerk Betesda in Akoon.
Op de ledenpagina vinden de leden na inloggen de informatie onder Nieuws van het bestuur

Bericht van het bestuur aan onze leden

Toegezegde bijdrage van onze leden voor de nieuw te bouwen
Bethesda-kerk te Akoon.

Geachte leden,
Hierbij danken we alle leden die hun toegezegde bijdrage hebben voldaan.
We roepen alle leden die dit nog niet (helemaal) hebben gedaan, dit ook te doen, zodat in onze jaarvergadering van 2015 het toegezegde bedrag is ontvangen.
Een uitgebreide toelichting op dit verzoek vinden de leden op de ledenpagina in de rubriek: Nieuws van uit het bestuur.
Ook ontvangt u als lid hierover een extra nieuwsflits per mail.
Bij voorbaat onze dank.
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Bericht van het bestuur bestemd voor alle sympatisanten van Akoon

Aan alle nazaten met als afkomst Akoon en alle andere sympatisanten van Akoon, die geen lid zijn van onze kumpulan P.A.T.


In bijgaande brief leest u meer over ons verzoek om een geldelijke bijdrage in de kosten voor de nieuw te bouwen Bethesda-kerk in Akoon.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage, waarbij geldt: "Vele kleintjes maken een grote"!
Het bestuur,
Namens deze,
J.Berhitu,
Secretaris

Eerste geldbedrag overhandigd voor nieuwe Bethesda-kerk Akoon

Bericht van onze voorzitter Herman Tahapary

Tijdens mijn verblijf op Akoon heb ik op 2 november 2012 de sumbangan en de begeleidende brief van PAT uit Holland aan de Panitia Pembangunan Gedung Geredja Akoon overhandigd aan de secretaris Izaak Tahapary (zie foto).
Daags erna heb ik een dankbrief , het prospectus en een resumé van het onderzoek naar de gesteldheid van de geredja, dat is uitgevoerd door bouwdeskundigen uit Ambon, ontvangen voor PAT.
Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2013 te Moordrecht is dit met de aanwezige leden uitvoerig besproken.

SiteLock
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu